ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου

Τοποθέτηση Ασύρματων Δικτύων μεγάλης κλίμακας και διαχείριση μεγάλης κίνησης δεδομένων. Τα ασύρματα δίκτυα τοπικής πρόσβασης Wi-Fi παρουσιάζουν τον τελευταίο καιρό ραγδαία ανάπτυξη λόγω της ευκολίας συνδεσιμότητας και διαχείρισής τους. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης, καθώς η πρόσβαση στο internet είναι απαραίτητη τόσο για την επιχείρηση και το προσωπικό της, όσο και για τους φιλοξενούμενους.

Το πλεονέκτημα των ασύρματων δικτύων WiFi είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα που έχουν ανάλογα με το αντικείμενο χρήσης τους και η πρόσβαση που παρέχουν από οποιοδήποτε μέσο.

Λόγω της ευρείας χρήσης των ασύρματων δικτύων, είναι αναγκαίος ο έλεγχος και η διαχείριση της πρόσβασης σε αυτά. Κατά συνέπεια, δημιουργείται η ανάγκη για διαχωρισμό του δικτύου σε απομονωμένα δίκτυα. Για παράδειγμα, διαφορετικό ασύρματο δίκτυο για τα συστήματα τις επιχείρησης και τους εργαζομένους και διαφορετικό ασύρματο υποδίκτυο αποκλειστικά για τους πελάτες.