Χρειάζομαι τεχνικό υπολογιστών στο σπίτι

Αναλαμβάνετε οποιαδήποτε βλάβη έχει ο υπολογιστής μου κατ’ οίκον;

Πριν την επίσκεψη στο σπίτι, θα εξηγήσετε σε τεχνικό της 007 PC Service το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Εάν ο τεχνικός διαπιστώσει ότι η συγκεκριμένη βλάβη πρέπει να επισκευαστεί στο κατάστημα μας, τότε δεν προτείνεται να γίνει επίσκεψη. Δεν εκτελούμε πρόχειρες εργασίες στον χώρο σας. Παράδειγμα, για να γίνει μια σωστή αναβάθμιση μνήμης στον φορητό σας πρέπει να ελεγχτεί προσεκτικά όλο το σύστημα για αρκετή ώρα.

Τι ώρες μπορεί να γίνει ένα ραντεβού με τον τεχνικό σας;

Δευτέρα μέχρι Σάββατο από 10 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ. Ώρες εκτός ωραρίου καθώς και αργίες έχουν διπλάσια χρέωση.

Τι καθυστέρηση υπάρχει στα ραντεβού; Μέσα σε πόση ώρα μπορεί να είναι ο τεχνικός στον χώρο μου;

Μέσα σε ένα 24ωρο το πολύ είμαστε στον χώρο σας. Συνήθως ανταποκρινόμαστε μέσα σε λίγες ώρες τις ημέρες με φυσιολογικό φόρτο εργασίας.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί ο υπολογιστής στον χώρο μου, τι χρέωση υπάρχει; Εάν έρθει τεχνικός στο σπίτι ή στο γραφείο σας και δεν είναι εφικτό να επισκευαστεί ο υπολογιστής σας εκεί, τότε χρεώνεστε και την επίσκεψη αλλά και οποιαδήποτε εργασία γίνει μετέπειτα στο κατάστημα μας. Δωρεάν διαγνώσεις παρέχονται στο κέντρο επισκευών της 007 PC Service.