Θέλω να κάνω service στον υπολογιστή μου

 Πώς να αποσυνδέσω των ηλεκτρονικό υπολογιστή μου;

1. Κάντε Απενεργοποίηση / Τερματισμό των Windows. Μην επιλέξετε Αναμονή ή Αδρανοποίηση.

2. Πιθανόν στο πίσω μέρος του πύργου, κοντά στο μαύρο καλώδιο τροφοδοσίας, υπάρχει ένας διακόπτης. Πατήστε το 0.

3. Κλείστε όλες τις συσκευές, που συνδέονται στο πολύπριζο (πχ οθόνη, εκτυπωτής, εξωτερικός δίσκος). Μη τις αφήσετε σε αναμονή (stand by).

4. Κλείστε τον διακόπτη στο πολύπριζο. Κλείστε και το UPS ή τον σταθεροποιητή τάσης, αν υπάρχει.

5. Αφαιρέστε το πολύπριζο από την πρίζα του τοίχου ή και το UPS / σταθεροποιητή τάσης.

6. Βγάλτε τώρα το καλώδιο που συνδέεται στον πύργο. Αφαιρέστε το και από το πολύπριζο ή UPS / σταθεροποιητή τάσης.

7. Τώρα, μπορείτε να αφαιρέσετε προσεκτικά όλα τα καλώδια από το πίσω μέρος του πύργου. Η οθόνη μου δεν δείχνει τίποτα. Πώς θα καταλάβω αν έχει πρόβλημα η οθόνη ή ο υπολογιστής μου; Μπορείτε να δοκιμάσετε να συνδέσετε την οθόνη σας σε ένα άλλο πύργο ή laptop, για να ελέγξετε αν λειτουργεί. Αν έχετε τα κατάλληλα καλώδια, μπορείτε να δοκιμάσετε τον υπολογιστή στην τηλεόραση σας. Διαβάστε εδώ ποιο καλώδιο να διαλέξετε για την σύνδεση του υπολογιστή σας στην τηλεόραση.

Χρειάζεται να φέρω και περιφερειακά που χρησιμοποιώ; Όχι, εκτός αν έχουν κάποια φθορά στα καλώδια τους ή παρουσιάζουν προβλήματα κατά την λειτουργία τους. Μπορεί τεχνικός της 007 Pc Service να συνδέσει τον υπολογιστή μου μετά την επισκευή; Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον σταθερό υπολογιστή σας, υπάρχει η δυνατότητα να παραδοθεί στο χώρο σας, από τεχνικό υπολογιστών της 007 PC Service. Θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις με την αντίστοιχη χρέωση επίσκεψης για την περιοχή σας. Εναλλακτικά, διαβάστε οδηγίες για τη σύνδεση του desktop υπολογιστή σας.

Μπορείτε να παραλάβετε το PC μου από τον χώρο μου; Παραλαμβάνουμε οποιονδήποτε υπολογιστή από τον χώρο σας με κόστος με κόστος μεταφοράς από 5€. Η μεταφορά γίνεται με απόλυτη ασφάλεια, μόνο με αυτοκίνητο, όχι με μηχανάκι.