Μάνος Δημητρακόπουλος

Computer Technician

Τεχνικός Η/Υ, Αυτοματιστής